Budgetbeheer

Budgetbeheer door Jacobs-Janssen bv Venlo

Budgetbeheer is het door ons laten verzorgen van de betalingen van uw vaste lasten. In overleg met u wordt een budgetplan gemaakt dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd. Van uw inkomsten worden de vaste lasten, zoals huur, energierekeningen en ziektekostenpremie betaald. Vervolgens ontvangt u wekelijks of maandelijks het  leefgeld of het resterende saldo. Alle andere werkzaamheden, zoals o.a. het aanvragen cq wijzigen van toeslagen, belastingen, uitkeringen, aanvragen bijzondere bijstanden, enz., dient u zelf te regelen en vallen buiten het budgetbeheer. Budgetbeheer kan geheel naar uw eigen wensen ingedeeld worden. Maatwerk dus.

Aanvragen schuldhulpverlening

Voor het aanvragen van schuldhulpverlening dient u zich te wenden tot de plaatselijke gemeente.
Indien wij de extra werkzaamheden dienen te regelen, dan wordt het thans geldende uurtarief in rekening gebracht.

Maatwerk

De enige voorwaarde voor een goed functioneren van het budgetbeheer is de ontvangst van de inkomsten binnen de gestelde maandelijkse termijn. Bij budgetbeheer wordt vooraf een overeenkomst afgesloten en geeft u een volmacht af aan de bewindvoerder. Omdat dit maatwerk betreft worden de kosten op dat moment ook kenbaar gemaakt. Uiteraard in goed overleg. U blijft zelf ten alle tijden zelf verantwoordelijk.

Bij budgetbeheer kunt u kiezen uit drie mogelijkheden:

Basisbeheer

In onderling overleg betalen wij alleen de vaste lasten, zoals de huur, energie en ziektekostenverzekering. U betaalt en regelt zelf de rest.

Plus beheer

Dit is het basisbeheer en wij gaan alle vaste lasten betalen. U ontvangt wekelijks of maandelijks een bedrag voor uw levensonderhoud. U blijft uw verdere zaken zelf regelen. Mochten wij zaken voor u gaan regelen, dan telt het thansgeldende uurtarief.

Volledig beheer

Dit is het plus beheer en wij gaan alle zaken voor u regelen. U ontvangt wekelijks of maandelijks een bedrag voor uw levensonderhoud. Deze vorm van beheer sluit nauw aan bij het beschermingsbewind.

Volmacht vooruitlopend op het beschermingsbewind

Een aanvraag voor beschermingsbewind kan enige tijd in beslag nemen. Vooruitlopend op de onderbewindstelling kunnen wij u toch al van dienst zijn, door middel van het afgeven van een volmacht. De voorgestelde bewindvoerder kan dankzij de volmacht direct met zijn taak beginnen, namelijk het beheer van inkomen en vermogen. U (als volmachtgever) geeft dan aan de bewindvoerder (de gevolmachtigde) de volmacht om namens hem het inkomen en vermogen te beheren. De taken en verantwoordelijkheden onder volmacht zijn dezelfde als bij het beschermingsbewind.

Bij het voeren van budgetbeheer wordt een overeenkomst met volmacht opgesteld.

Facebook
bewindvoering venlo blerick