Beschermingsbewind (Bewindvoering)

Een gezond functionerend huishouden

Het betalen van de maandelijkse vaste lasten is een van de belangrijkste voorwaarden voor een gezond functionerend huishouden. Soms is ondersteuning bij deze financiële zaken wenselijk. Hier bestaan de meest uiteenlopende redenen voor. Iemand kan door een geestelijke of lichamelijke beperking, al of niet tijdelijk, verminderd in staat zijn om zijn of haar eigen financiën te regelen. Beschermingsbewind of Budgetbeheer kunnen hierbij uitkomst bieden.

Beheer van uw goederen en toekomstige goederen

Tijdens het beheer van uw goederen en toekomstige goederen is de bewindvoerder verantwoordelijk voor de financiële en de praktische kant van het vermogen. Al naar gelang de mogelijkheden betaalt de bewindvoerder namens u alle binnenkomende rekeningen. Alle relevante post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een bewindvoeringsrekening welke op uw naam komt te staan. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt huishoudgeld overgeboekt op uw eigen privé bankrekening.

De financiële situatie stabiliseren

Het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen is een goede manier om de financiële situatie te stabiliseren en eventueel een problematische schuldensituatie helpen om te keren. De bewindvoerder kan bijvoorbeeld (bijzondere) bijstand bij gemeente en toeslagen bij de belastingdienst aanvragen. Voor het voeren van een goed bewind is het van belang dat u de bewindvoerder alle relevante post toestuurt die uzelf nog thuis ontvangt en dat er met de bewindvoerder wordt samengewerkt.

Een goed functionerende en betrouwbare administratieve organisatie

Het bewindvoeringskantoor is voorzien van een goed functionerende en betrouwbare administratieve organisatie, waarbij de juiste administratieve hulpmiddelen altijd up to date zijn en voldoen aan de wensen van deze tijd. Een centrale rol wordt vervuld door het programma voor internetbankieren. Voor alle cliënten wordt een aparte administratie bijgehouden, voor de verslaglegging en voor de administratieve controle.

Betalingsregeling treffen

Beschermingsbewind is in principe niet bedoeld om schulden te saneren. Indien u te maken heeft met schulden kan de bewindvoerder trachten om een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser(s), indien deze oplosbaar zijn binnen een bepaalde termijn.

Bij (zeer) problematische schulden zal de schuldsanering echter uit handen gegeven worden en zal er een procedure voor schuldhulpverlening aangevraagd worden via de plaatselijke gemeente. Na een persoonlijke intake bij de betreffende gemeente, zal deze het schuldsaneringstraject opstarten.

Samen met u proberen we het schuldprobleem op te lossen

De schuldhulpverlener, de bewindvoerder en u zullen samen proberen om dit schuldprobleem op te lossen. U dient er rekening mee te houden, dat het voor kan komen dat er een wachtlijst is bij de gemeente en dat een schuldhulpverleningstraject een behoorlijke tijd in beslag neemt. het is niet van vandaag op morgen geregeld en kan enige maanden in beslag nemen.

Rentekosten, incasso- en/of deurwaarderskosten

In de tussentijd kan de bewindvoerder niet voorkomen, dat schuldeisers uw schulden verhogen met diverse kostenverhogende maatregelingen. denk hierbij aan rentekosten, incasso- en/of deurwaarderskosten.

Facebook
bewindvoering venlo blerick