Aanvraag procedure

De aanvraagprocedure.

Indien u curatele, beschermings-bewind of mentorschap voor uzelf of iemand anders wilt aanvragen kunt u contact met ons kantoor opnemen. Vervolgens maken wij met u een afspraak voor een oriënterend en geheel vrijblijvend gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u meer informatie over deze maatregelingen, de kosten en de aanvraagprocedure.

Indien tijdens het oriënterend gesprek blijkt dat curatele, beschermingsbewind of mentorschap in uw situatie de juiste keuze is, kunt u een verzoek tot een van deze mogelijkheden indienen bij het Kantongerecht. Tenzij anders overeengekomen, dragen wij zorg voor het invullen van de benodigde formulieren.

Aan het verzoek bij het Kantongerecht zijn altijd griffiekosten verschuldigd.

Naar aanleiding van uw verzoek tot ondcuratele, beschermingsbewind of mentorschap volgt een zitting bij de kantonrechter.

De opheffingsprocedure beschermingsbewind.

Bij een verzoek tot opheffing van het bewind, welke u zelf schriftelijk kunt aanvragen bij de kantonrechter, dient u altijd rekening te houden met een zitting bij de kantonrechter.

Afhankelijk van de reden van het opheffingsverzoek, kunt u worden uitgenodigd om de zitting bij te wonen voor een gesprek met de kantonrechter. Voor deze zitting bent u eenmalig griffierecht verschuldigd en dit komt altijd voor uw eigen rekening. Deze griffiekosten dienen vooraf betaald te worden, anders wordt het verzoek tot opheffing niet in behandeling genomen.

Tevens worden er eenmalig beeïndigingskosten in rekening gebracht bij einde van een bewind of budgetbeheer. Voor deze kosten kunt u mogelijk bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

Facebook
bewindvoering venlo blerick